Muziekschool

Muziek verzacht de zeden. Wat is er beter om er je hobby van te maken? Jong en oud zijn welkom om, onder begeleiding van onze enthousiaste en geschoolde lesgevers, een muziekopleiding te volgen in onze eigen muziekschool.

Onze harmonie heeft haar eigen muziekschool en daar zijn we trots op. Onze professioneel gevormde lesgevers leiden zo’n twintig leerlingen op tot het niveau dat door onze dirigenten geambieerd wordt. Jong en oud zijn welkom om een muziekopleiding te volgen. De opleiding vergt inspanning en motivatie, maar eindigt steevast in enthousiasme en voldoening.

Een standaard opleiding ziet er zo uit:

De jongsten (tot 6 à 7 jaar) kunnen starten met “muziekinitiatie”, waarbij er spelenderwijs kennis wordt gemaakt met muziek. Vervolgens krijgt elke leerling vier jaar notenleer, een belangrijke basis om een goede muzikant te worden. De nadruk wordt niet gelegd op theorie, maar op het praktisch toepassen van noten en ritme en het beheersen van alle maatsoorten die aanwezig zijn binnen het repertoire van de harmonie.

Na het eerste jaar mag de leerling al een instrument kiezen en volgt hij of zij ook privéles bij een gespecialiseerde lesgever. Eens de basis van het instrument geleerd is, kan de leerling toetreden tot het jeugdorkest. Daar leert hij voor het eerst in groep spelen.

Na vier jaar opleiding mag de leerling toetreden tot het orkest als volwaardig muzikant en krijgt hij gedurende nog twee jaar vervolmakende instrumentles.

Het inschrijvingsgeld voor leerlingen bedraagt slechts 125 euro per jaar en indien de muzikant nog niet in het groot orkest zit wordt een huurgeld van 25 € gevraagd voor het instrument (behalve slagwerk). Voor dit bescheiden bedrag, krijgt je alle lessen, een instrument en een uniform in bruikleen. Bovendien worden er regelmatig een aantal niet-muzikale jeugdactiviteiten georganiseerd waar je vrij aan kan deelnemen.

Wil je graag in onze muziekschool muziek leren spelen? 

Contacteer ons door een mailtje te sturen naar muziekschool@vossemsvoerezonen.be.

Muziekschool