Geschiedenis

In 1872 ontstaat er in Vossem een nieuwe vereniging, volgens de toenmalige statuten een 'speeltuigmuziekmaatschappij'. De komst van houtblazers in 1914, maakt de fanfare tot harmonie. 150 jaar later is deze Harmonie uitgegroeid tot een bloeiende vriendenkring met allen dezelfde passie: muziek.

In 1872 ontstaat er in Vossem een nieuwe vereniging, volgens de toenmalige statuten een 'speeltuigmuziekmaatschappij'. Vossem's Voerezonen is dan nog een fanfare, en bestaat uitsluitend uit mannelijke leden. De komst van houtblazers in 1914, maakt de fanfare tot harmonie. In de jaren '20 krijgen we de titel 'Koninklijk Harmonie'.

Door de jaren heen staan verschillende dirigenten aan het hoofd van ons korps.

1872 – 1924  Frans Vandoren
1925 – 1950 Louis Gasia
1951 – 1965 Victor Cludts
1965 – 1972 Henri Cludts
1972 – 1997 Roger Verspeeten
1997 – 1998 Peter Wouters en Steven Rans (ad interim)
1998 – 2002 Dirk Acquet
2002 – nu Peter Wouters  en Steven Rans

Binnen de harmonie ontstaat een tiental jaar later, in 1927'Kunst & Vermaak', de toneelkring.

Sinds 1967 neemt de harmonie deel aan provinciale tornooien. Aanvankelijk behalen we de '2de categorie'. Naast de tornooien, nemen we ook deel aan heuse stapwedstrijden, waarbij we zelfs de overwinning binnen halen in Machelen.

In 1971 krijgt de vereniging een nieuw onderdeel. Ons spiksplinternieuw majorettekorps komt voor de eerste maal op straat. Het is een zeer mooie groep en wij oogstten veel succes. Tot 1984 is het korps een manier om ook vrouwen bij de vereniging te betrekken. Vanaf dan is de drempel voor vrouwen om als volwaardig lid toe te reden verdwenen en wordt het korps ontbonden.

Onder de leiding van dirigent Roger Verspeeten kent de harmonie een grote bloei. We vieren het succesvol honderdjarig bestaan van onze harmonie. Midden jaren zeventig zet hij de jeugdwerking op punt en begin '80 leidt hij de harmonie naar 'eerste afdeling'.

In 1980 wordt de vereniging nog uitgebreid met een reuzengroot lid: de Vos der Voerezonen. Die vergezelt de harmonie sindsdien tijdens uitstappen zowel in het dorp als daarbuiten.

In 2005 bereikt de harmonie met 96% de categorie 'uitmuntendheid' op een provinciaal tornooi georganiseerd door VLAMO.

In 2010 wordt het 30-jarig bestaan van de reus "Vos der Voerezonen" gevierd met een heuse lichtstoet door Vossem.

Niet lang daarna, in 2012, is de harmonie 140 jaar, om dit niet ongemerkt te laten voorbijgaan wordt het traditionele lenteconcert voor één keer omgetoverd tot een spectaculaire tweedaagse. Tijdens die gelegenheid wordt ook hulde gebracht aan onze 2 chefs van eigen kweek, Peter Wouters en Steven Rans, voor hun 10-jarige inzet als broederlijke dirigenten van onze bloeiende harmonie. In datzelfde jaar krijgt onze harmonie bovendien de "Prijs voor verenigingen 2012" toegekend door de cultuurraad van Tervuren.

We werkten verder op hetzelfde elan en dat werpt opnieuw zijn vruchten af. In oktober 2014 neemt de harmonie opnieuw deel aan het provinciaal orkestentornooi van VLAMO en behaalt ze 94,67% in Ere-afdeling, de op één na hoogste categorie.

Ook de laatste jaren zijn er nog veel hoogtepunten geweest. Er werd een concertweekend georganiseerd in 2016 naar Kloster Lehnin, een zustergemeente van Tervuren, waar we een wondermooi kerkconcert gaven. Ook in Tervuren gaven we twee jaar later een kerkconcert om de oorlog 14-18 te herdenken.

Het jaar 2022 wordt een hoogtepunt voor de harmonie. We vieren ons 150 jarig jubileum. Opnieuw een mooie bladzijde in de geschiedenis van onze harmonie dat we zeker niet onopgemerkt voorbij hebben laten gaan. We vierden een heel weekend lang feest op het pastorieplein met veel muziek. Een onvergetelijk weekend waar het dorp nog over praat.

Geschiedenis