Bestuur

Voor algemene vragen of opmerkingen kan je terecht bij het bestuur op bestuur@vossemsvoerezonen.be

Bestuur

NAAM FUNCTIE TAKEN
Ann Deherdt Voorzitter
 • Algemene verantwoordelijkheid vereniging
 • Verantwoordelijk uitgever publicaties
 • Opmaak ledenbrief
 • Alle briefwisseling
 • logistiek
Lies Eykens Secretaris
 • Voorzitter werkgroep muziek
 • Verantwoordelijkheden vzw
 • Uitnodigingen
 • Ledenbestand
 • Verzekering
 • Communicatie
Leen Danhieux Ondervoorzitter
 • Beheer en controle alle boekhoudkundige bewerkingen
 • Algemene coördinatie dorpsfeesten
 • Catering op activiteiten
Philip
Van den bosch
Penningmeester
 • Lidgelden
 • Verdeling kaarten, affiches, flyers
 • Ontvangsten en controle gelden van activiteiten
 • Betalingen en aanleg financieel dagboek

 

Voor algemene vragen of opmerkingen kan je terecht bij het bestuur op bestuur@vossemsvoerezonen.be

Bestuur