Muziekschool

Onze harmonie heeft haar eigen muziekschool en daar zijn we trots op. Onze professioneel gevormde lesgevers leiden zo’n dertig leerlingen op tot het niveau dat door onze dirigenten geambieerd wordt. Jong en oud zijn welkom om een muziekopleiding te volgen. De opleiding vergt inspanning en motivatie maar eindig steevast in enthousiasme en voldoening.  
Een standaard opleiding ziet er zo uit:
De jongsten (tot 6 à 7 jaar) kunnen starten met “muziekinitiatie”, vooraleer de notenleer te starten. Vervolgens krijgt elke leerling vier jaar notenleer, een belangrijke basis om een goede muzikant te worden. De nadruk wordt niet gelegd op theorie, maar op het praktisch toepassen van noten en ritme en het beheersen van alle maatsoorten die aanwezig zijn binnen het repertoire van de harmonie.
Na het eerste jaar mag de leerling al een instrument kiezen en volgt hij of zij ook privéles bij een gespecialiseerde lesgever. Eens de basis van het instrument geleerd is, kan de leerling toetreden tot het jeugdorkest. Daar leert hij voor het eerst in groep spelen.
Na vier jaar opleiding mag de leerling toetreden tot het orkest als volwaardig muzikant en krijgt hij gedurende nog twee jaar vervolmakende instrumentles.

Het inschrijvingsgeld voor leerlingen bedraagt slechts 75 euro per jaar en indien de muzikant nog niet in het groot orkest zit wordt een huurgeld van 25 € gevraagd voor het instrument (behalve slagwerk). Voor dit bescheiden bedrag, krijgt je alle lessen, een instrument en een uniform in bruikleen. Bovendien worden er regelmatig een aantal niet-muzikale jeugdactiviteiten georganiseerd waar je vrij aan kan deelnemen. 

Wil je graag in onze muziekschool muziek leren spelen? 
Contacteer ons via het contactformulier op deze website of stuur een e-mail naar bestuur@vossemsvoerezonen.be. 


Onze lesgevers:

Dwarsfluit Trompet Notenleer

Lies Eykens

Lies Eykens

Frank Ranallo

Frank Ranallo

Anke De Backer

Anke De Backer

Klarinet Slagwerk Saxofoon

Cathy Beuten

Jef Callebaut

Myrte Winkels