Kunst & Vermaak

Sinds 1928 is naast de harmonie ook een toneelgroep ontstaan: Kunst & Vermaak. Tot 1970, evenwel onderbroken door de oorlogsjaren, speelde die jaarlijks een operette. Maar in 1970 moesten we, bij gebrek aan belangstelling bij de toneelspelers, onze eigen productie stopzetten en een gastgezelschap uitnodigen. De publieke belangstelling hierop was zo nefast dat we in 1974 met eigen volk opnieuw op het podium stonden, maar werd van operette overgeschakeld naar blijspelen.

De geestdrift steeg in 1978 toen we de nieuwe gemeentezaal in gebruik namen. Een nieuwe zaal, nieuwe decors en vele nieuwe gezichten, het kon niet op!

Kunst & Vermaak blijft een essentieel bestanddeel uitmaken van de Voerezonen, wordt financieel en logistiek ondersteund door de harmonie, maar laat toe mensen te bereiken die over andere vaardigheden beschikken. Het blijft liefhebberstoneel, maar ook hier met een zeer sterke nadruk op kwaliteit en ontspanning.

Momenteel ligt onze toneelgroep tijdelijk stil, maar we hopen er snel weer in te vliegen. We zijn nog steeds op zoek naar enthousiastelingen die zich willen inzetten voor het welslagen van de toneelvoorstellingen. Heb je een goede stem, een grote verbeeldingskracht, een goede mimiek en vooral een goed geheugen ... of wil je eerder meewerken achter de schermen, aarzel dan niet contact op te nemen via toneel@vossemsvoerezonen.be

Volg ons ook op onze facebook-pagina !