Kunst & Vermaak

Sinds 1928 is naast de harmonie ook een toneelgroep ontstaan: Kunst & Vermaak. Tot 1970, evenwel onderbroken door de oorlogsjaren, speelde die jaarlijks een operette. Maar in 1970 moesten we, bij gebrek aan belangstelling bij de toneelspelers, onze eigen productie stopzetten en een gastgezelschap uitnodigen. De publieke belangstelling hierop was zo nefast dat we in 1974 met eigen volk opnieuw op het podium stonden, maar werd van operette overgeschakeld naar blijspelen.

De geestdrift steeg in 1978 toen we de nieuwe gemeentezaal in gebruik namen. Een nieuwe zaal, nieuwe decors en vele nieuwe gezichten, het kon niet op!

Kunst & Vermaak blijft een essentieel bestanddeel uitmaken van de Voerezonen, wordt financieel en logistiek ondersteund door de harmonie, maar laat toe mensen te bereiken die over andere vaardigheden beschikken. Het blijft liefhebberstoneel, maar ook hier met een zeer sterke nadruk op kwaliteit en ontspanning.

Na drie jaar geen toneelvoorstellingen meer gebracht te hebben, vonden enkele enthousiastelingen het in 2017 hoog tijd om onze toneelgroep nieuw leven in te blazen.
In 2018 werd er tijdens het winterconcertweekend terug een komisch toneelstuk gespeeld met één oud-bekend acteur.
De nieuwe regisseuses gingen voor het stuk “Au Bouillon Belge” van Walter Van Den Broeck op zoek naar 2 nieuwe actrices en vonden die snel binnen de entourage van de harmonie. Sindsdien staat onze toneelploeg weer op de rails.
 

Mensen die zich geroepen voelen om onze ploeg nog te versterken, op welke manier dan ook, mogen ons altijd mailen via toneel@vossemsvoerezonen.be.

Volg ons ook op onze facebook-pagina !