Geschiedenis

In 1872 ontstaat er in Vossem een nieuwe vereniging, volgens de toenmalige statuten een 'speeltuigmuziekmaatschappij'. Vossem's Voerezonen is dan nog een fanfare, en bestaat uitsluitend uit mannelijke leden. De komst van houtblazers in 1914, maakt de fanfare tot harmonie. In de jaren '20 krijgen we de titel 'Koninklijk Harmonie'. 

Binnen de harmonie ontstaat een tiental jaar later, in 1927'Kunst & Vermaak', de toneelkring.

Door de jaren heen staan verschillende dirigenten aan het hoofd van ons korps. 

1872 – 1924  Vandoren Frans
1925 – 1950  Gasia Louis
1951 – 1965    Cludts Victor
1965 – 1972 Cludts Henri
1972 – 1997  Verspeeten Roger
1997 – 1998    Wouters Peter en Rans Steven (ad interim)
1998 – 2002  Acquet Dirk
2002 – nu     Wouters Peter en Rans Steven

 

Sinds 1967 neemt de harmonie deel aan provenciale tornooien. Aanvankelijk behalen we de '2de categorie'. 

In 1971 krijgt de vereniging een nieuw onderdeel. Ons spiksplinternieuw majorettekorps komt voor de eerste maal op straat. Het is een zeer mooie groep en wij oogstten veel succes. Tot 1984 is het korps een manier om ook vrouwen bij de vereniging te betrekken. Vanaf daarna verdwijnt de drempel voor vrouwen om als volwaardig muzikant toe te treden en wordt het majorettenkorps ontbonden. Vandaag zijn vrouwen representatief vertegenwoordigd in onze vereniging. 

Onder de leiding van dirigent Roger Verspeeten kent de harmonie een grote bloei. Midden jaren zeventig zet hij de jeugdwerking op punt en begin '80 leidt hij de harmonie naar 'eerste afdeling'. In 1980 wordt de vereniging nog uitgebreid met een reuzengroot lid: de Vos der Voerezonen. Die vergezelt de harmonie sindsdien tijdens uitstappen in het dorp.

In 1994 zijn onder de impuls van de heer Arthur Gamble enkele leerlingen uit de British School onze rangen komen vervoegen. 

 In 2005 bereikt de harmonie met 96% de categorie 'uitmuntendheid' op een provinciaal tornooi georganiseerd door VLAMO. 

In 2010 wordt het 30-jarig bestaan van de reus "Vos der Voerezonen" gevierd met een heuse lichtstoet door Vossem.

Niet lang daarna, in 2012, is de harmonie 140 jaar, om dit niet ongemerkt te laten voorbijgaan wordt het traditionele lenteconcert voor één keer omgetoverd tot een spectaculaire tweedaagse. Tijdens die gelegenheid wordt ook hulde gebracht aan onze 2 chefs van eigen kweek, Peter Wouters en Steven Rans, voor hun 10-jarige inzet als broederlijke dirigenten van onze bloeiende harmonie.

In hetzelfde jaar krijgt de harmonie de "Prijs voor verenigingen 2012" toegekend door de cultuurraad van Tervuren. De lovende woorden “…met name worden haar hoge muzikale niveau geapprecieerd, haar integrerende werking voor jong en oud en anderstaligen, haar grote dynamiek en groot aantal leden, haar optredens buiten de gemeente, haar toneelvereniging, haar reus, haar breed spectrum van activiteiten buiten het eigen vakgebied, haar vernieuwende initiatieven en in het bijzonder de lichtstoet van 16 oktober 2010." zijn een stimulans om in dezelfde richting verder te werken.

En dat werpt opnieuw zijn vruchten af. In oktober 2014 neemt de harmonie opnieuw deel aan het provinciaal orkestentornooi van Vlamo en behaalt ze 94,67% in Ere-afdeling, de op één na hoogste categorie.